Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

pomaranczowy
0349 5aeb 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaholymoly holymoly
pomaranczowy
6544 2abc 390
Reposted fromzciach zciach viapannakies pannakies
pomaranczowy
7812 df02 390
Reposted fromMuppet Muppet viapannakies pannakies
pomaranczowy
pomaranczowy
1223 00e5 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viaoutoflove outoflove
pomaranczowy
3888 86e4 390
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viaoutoflove outoflove
pomaranczowy
pomaranczowy
7057 ca3c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
pomaranczowy

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”

July 07 2018

pomaranczowy
pomaranczowy
3003 4e4a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamysoulfortake mysoulfortake
pomaranczowy
pomaranczowy
8731 2cb7 390
warto było
pomaranczowy
pomaranczowy
Reposted fromgruetze gruetze viapannakies pannakies
pomaranczowy

July 01 2018

pomaranczowy
6136 ae14 390
Reposted fromfub fub viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
pomaranczowy
8764 1aa2 390
pomaranczowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl